שיתוף פעולה חכם שבונה עתיד

מיצב הינו מכון לגישור בהתחדשות עירונית ותמ"א 38, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב ומרכז הגר בפקולטה למשפטים, פרי יוזמתם של צביקל שפיגל – שמאי מקרקעין ומינצר-כרמון, נסים – עורכי דין. המכון מציע לכל גורם הנתקל בסכסוך הנוגע לקידום מיזם התחדשות עירונית ותמ"א 38 שירותי גישור ובוררות במגוון רחב של תחומים

האינטרס הציבורי

תחום ההתחדשות העירונית (לרבות תמ"א 38) רווי מחלוקות שלעיתים מסקלות מימוש תכניות. מצבים אלו משפיעים על המעורבים באופן ישיר ופוגעים בהגשמת המטרות החברתיות והציבוריות הגלומות בתכניות התחדשות עירונית

מרחב אקדמי ניטרלי

על מנת להתמודד בצורה טובה עם קונפליקט יצרנו מרחב מקצועי, אקדמי וניטרלי שאינו מזוהה עם אף צד ואשר ניתן לסמוך על מקצועיותו והגינותו בפעולת הגישור ו/או הבוררות. המכון מהווה סביבת עבודה הוגנת ומקצועית באופן שמייצר אמון ותחושת צדק ומביא לפתרון מחלוקות ולקידומם של מיזמים תוך גישור על מחלוקות, ואגב כך קידום המטרות הציבוריות הגלומות בתוכניות התחדשות עירונית

מקצוענות רב תחומית

חילוקי דעות וקושי להגיע להסכמות בתחומי ההתחדשות העירונית מאופיינים במורכבות מקצועית סבוכה. היבטים תכנוניים, כלכליים, משפטיים וחברתיים שזורים אחד בשני ועל מנת לנתחם נדרשת הסתכלות רב-תחומית, לעיתים תוך שילוב מומחים מדיסציפלינות שונות וברמה מקצועית גבוהה

שיטת העבודה

אנו מציעים לכל גורם הנתקל בסכסוך או מחלוקת הנוגעים לקידום מיזם התחדשות עירונית – בעל זכויות בבניין, יזם, מארגן ו/או איש מקצוע הפועל מטעמם – לפנות אלינו בתיאור תמציתי של הבעיה, ואנו נבחן כל פנייה באופן פרטני ונבנה עבורה תכנית לגישור ו/או בוררות מתאימה. שירותי המכון יינתנו על ידי אנשי מקצוע בעלי מומחיות בנושא גישור ו/או בוררות. בהתאם לאופיים המקצועי של חילוקי הדעות יועמד צוות יועצים בעלי מומחיות במשפטים, שמאות וכלכלה, תכנון ערים ואדריכלות, עבודה סוציאלית, הנדסה, גרונטולוגיה ועוד

שותפים לדרך