משפטי

הסכמי התחדשות עירונית הינם הסכמים מורכבים בעלי היבטים משפטיים רבים ולעתים סבוכים. צוות המגשרים במכון מיצב כולל עורכי דין ומשפטנים בעלי ניסיון וידע נרחב בתחום המקרקעין וההתחדשות העירונית, הדרושים על מנת לסייע לצדדים להגיע להסדרים מוסכמים או להכרעה במחלוקות שביניהם.

שמאי כלכלי​

ההתקשרות בהסכמי פינוי-בינוי או תמ"א 38 מיוסדת על אדני תחשיבים כלכליים – שמאיים. במקרים רבים המחלוקת שבין הצדדים נוגעת להיבטים שמאיים-כלכליים. במקרים מסוג זה, מיצב תשלב בין המגשרים שמאי מקרקעין או כלכלן מבין צוות המומחים של המכון, אשר יסייע בגיבוש הפתרון ההולם או הכרעה בעניין שבמחלוקת.

הנדסי

לא פעם, בין במהלך המו"מ לקראת כריתת הסכם התחדשות עירונית ובין בשלבי ביצועו של ההסכם, מתעוררות מחלוקות בין הצדדים בתחום ההנדסי. הסכמים רבים אף כוללים הוראה לפיה מחלוקת הנדסית תוכרע על ידי פוסק הנדסי. צוות הגישור והמומחים במיצב כולל אנשי מקצוע לשם פתרון או הכרעה במחלוקות מסוג זה.

תכנוני

אחד הנושאים המורכבים בהסכמי התחדשות עירונית, הוא התחום התכנוני. זאת בשל מידה רבה של חוסר וודאות בשלב החתימה על ההסכם ושינויים אפשריים, לאור שינויי מדיניות וחקיקה או אילוצי תכנון אחרים. צוות המגשרים של מיצב כולל מומחים בתחום התכנון לצורך גיבוש פתרון מוסכם למחלוקות או הכרעה בהן.

חברתי

התקשרות בהסכמי התחדשות עירונית, נוגעת וכרוכה גם בהיבטים חברתיים: כך למשל, ההסכמים והחקיקה מחייבים התייחסות מיוחדת לבעלי דירות קשישים או בעלי מוגבלויות. במקרה המתאים מיצב תשלב בצוות הגישור לצורך פתרון מחלוקות מסוג זה גורם קהילתי או חברתי שיסייע לצדדים להגיע לפתרון מוסכם.